HERMETIC ontwikkelt geavanceerde busmotorpompen voor ontzwaveling van diesel

HERMETIC-Pumpen GmbH, als toonaangevende fabrikant van sealles pompen, ontwikkelt de specialist regelmatig busmotorpompen voor ontzwavelingssystemen voor dieselbrandstof. Zo leverde HERMETIC voor een Chinese raffinaderij een busmotorpomp met een debiet van 1.000 m³/h en een opvoerhoogte van 65 m. De hoge systeemdrukken en temperaturen die tijdens het ontzwavelingsproces heersen, vereisen dat de gebruikte apparatuur extreem veilig en betrouwbaar is. Het afdichtingsloze ontwerp van de HERMETIC-pomp, de uitgebreide meet- en regeltechnologie en de strenge tests en inspecties garanderen de systeembeheerder niet alleen een veilige pompoplossing met hoge beschikbaarheid. De knowhow en ervaring van HERMETIC met de complexe uitdagingen van grote fabrieken in de olie- en gasindustrie waren ook bepalend voor de raffinaderij. Daarnaast biedt de pompspecialist ondersteuning op locatie met een joint venture, productiefaciliteiten en servicevestigingen in China.

Als onderdeel van de steeds strenger wordende regelgeving wereldwijd om de uitstoot van vervuilende stoffen te verminderen, geldt een limiet van 10 ppm voor het zwavelgehalte in dieselbrandstoffen. Om aan de eisen te kunnen voldoen, moeten raffinaderijen investeren in technologische modernisering. Het dieselontzwavelingsproces omvat een hydrogeneringsproces waarbij systeemdrukken van meer dan 100 bar en temperaturen van meer dan 400 °C moeten worden beheerst. Omdat zelfs de kleinste lekken dodelijke branden kunnen veroorzaken, moeten systemen en componenten uiterst betrouwbaar en veilig zijn. Een bekende raffinaderij in China vertrouwt op de knowhow en kwaliteit van HERMETIC voor de reactorcirculatiepomp, die een capaciteit vereist van 1.000 m³/h bij een opvoerhoogte van 65 m.

Lekvrije pompoplossing voor de olie- en gasindustrie

Het hart van het 10-ton zware pompsysteem is een hogedruk-busmotorpomp, van het type CNKfH+D 300-500. De watergekoelde motor van de pomp volgens API 685 heeft een asvermogen van 185 kW. Alle drukdragende delen zijn gemaakt van massief gesmeed materiaal. Het pomphuis is gemaakt van zeer duurzaam SS 316 Ti roestvrij staal en is getest tot 310 bar. Met een systeemdruk van 112 bar en een bedrijfstemperatuur van 405 graden Celsius is de geïntegreerde, compacte unit ontworpen voor een nominale druk van 130 bar. Naast de statorbus dient het motorhuis als tweede omhulling, wat zorgt voor een lekvrije, veilige pompoplossing.

Slijtage- en onderhoudsarm ontwerpprincipe

Het ontwerpgerelateerd weglaten van slijtagegevoelige componenten zoals asafdichtingen, koppelingen en rollagers vermindert de onderhouds- en reparatiekosten en zorgt voor een langere levensduur. HERMETIC "ZART" (Zero Axial and Radial Thrust) technologie zorgt ervoor dat de rotoreenheid contactloos en zonder slijtage loopt. Dit is gebaseerd op uitgebreide axiale drukcompensatie in combinatie met hydrodynamische glijlagers. Terwijl balanceermechanismen in de besturingseenheid de axiale positie van de pompas permanent regelen, zorgt een fijne vloeistoffilm tussen de roterende en statische glijlagercomponenten ervoor dat de rotor volledig "zweeft". De pomp is uitgerust met HERMETIC-technologie "MAP" om de axiale stuwkrachtcompensatie te bewaken. De rotorpositiebewaking detecteert het optreden van de kleinste toleranties in de rotorbeweging en dient als een soort vroegtijdig waarschuwingssysteem om ongewenste bedrijfsomstandigheden en dure schade te voorkomen. Dankzij deze hydraulische krachtenbalans werkt de HERMETIC pomp zonder radiale en axiale slijtage en biedt zo systeembeheerders een veel langere levensduur.

Compleet systeem met geïntegreerde meet- en regeltechniek

Om een hoge beschikbaarheid en duurzaamheid te garanderen, werd de busmotorpomp uitgerust met extra meet- en regeltechniek. Om mogelijke motor- en lagerschade te voorkomen, is het bij dit speciale proces van belang om gasophopingen die uit het verpompte medium kunnen vrijkomen, aan de motorzijde te voorkomen. Via een precies op de toepassing afgestemde doseerpomp wordt in de rotorkamer een fijne, gelijkmatige tegenstroom opgewekt, waardoor dit wordt voorkomen. Een in de systeembewaking geïntegreerde niveau-indicator geeft aan of het circuit gasvrij is. Terwijl een warmtebarrière de overdracht van warmte van de pomp naar het motorgedeelte verhindert, zorgt een externe warmtewisselaar ervoor dat het warmteverlies van de motor wordt afgevoerd. Temperatuurbewaking van de motorwikkeling is geïntegreerd om oververhitting te voorkomen. Een andere sensor bewaakt de temperatuur van het koelcircuit van de motor, wat de koelprestaties beveiligd en voor betrouwbaarheid zorgt. Aanvullende componenten zoals veiligheidskleppen en een complexe, strenge test- en inspectieprocedure, waaronder röntgencontroles, trillingstests en ultrasone tests, evenals uitgebreide documentatie, completeren de leveringsomvang en vormen een zeer betrouwbaar systeem. HERMETIC-pompen bewijzen momenteel hun veiligheid en prestaties in 15 grote raffinaderijen wereldwijd.

Busmotorpomp in hogedrukuitvoering

Naar het nieuwsoverzicht

We need your consent to load Google Maps!

We use a third-party service to embed map content. This service may collect data about your activities. Please read the details and agree to use the service to view this map.